Rum för Gud

Välkommen till en kväll med rum för Gud, där lovsång, tillbedjan och bön står i fokus.

Förvänta dig en helande närvaro till ande, själ och kropp.

Under denna kväll kommer Fader, Son och Ande få fritt utrymme att verka i våra liv. Vi ger Herren vårt hjärtas lovsång och tillbedjan. Sök Honom i en atmosfär av stark Guds-närvaro.