Om oss

Familjen, äktenskapet och Gud som vår Far är viktigt för oss i HKC.

HKC:s vision:
* Hemmet och familjen är basen för allt vårt arbete
* En biblisk prioritetsordning. Familjen och församlingen i den turordningen
* Bygga upp ett nätverk av husförsamlingar utöver hela Hedemora kommun. Minst 200 husförsamlingar
* Att se Guds rike expandera – i och igenom oss