Information till följd av Corona-pandemin

Bildresultat för covid-19

2020-03-14

Ledningen i HKC har fattat beslut om att ställa in alla offentliga gudstjänster och andra samlingar i HKC:s lokaler tillsvidare. Vi uppdaterar hemsidan efterhand.

Anledningen till det, i mångas ögon, drastiska beslutet, är att vi inte vill eller kan riskera att Corona-viruset Covid-19 sprids i HKC och utöver Hedemora med omnejd.

Bakgrunden till beslutet är några olika. 

Samtal har förts med några kyrkoledare som har olika synsätt på hur vi som Guds församling ska agera i Sverige.

Det första som alla är överens om, är att de kyrkor som väljer att ställa in sina samlingar inte drivs av fruktan utan av omtanke och kärlek, så också för oss.

Vi ställer oss bakom det synsätt som Livets Ord i Uppsala går ut med:

” Vi vill inte gripas av fruktan, men vi vill inte heller riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet. Den kristna tron lär oss att allt vi gör skall ske utifrån kärlek (1 Kor 16:14). I fallet med spridningen av det nya corona-viruset innebär detta att ta särskild hänsyn till de som befinner sig i någon av riskgrupperna. All personal, alla volontärer och samtliga gudstjänstbesökare uppmanas därmed att följa de instruktioner som Folkhälsomyndigheten ger. Du kan läsa dem här! Även om en person inte själv befinner sig i riskzonen så är det viktigt att påminna sig om Jesu ord om att ”allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25).”

Vi är en församling som har mindre än 50 besökare på våra Gudstjänster. 

Vi önskar att vi var många fler i församlingen, med en pågående stark väckelse, det tror jag att alla håller med om.

Trots det vill vi inte utsätta dig och andra syskon för smitta.

Varken Robert, Elice, Fredrik, Lise-Lott eller Maria, som i nuläget utgör stommen för mötesledning, musik, bild och ljud, vill utsätta resten av församlingen för smitta.

Vi kommer naturligtvis att fortsätta hålla ett aktivt samtal om fortsättningen/utvecklingen.

Världen Idag har skrivit en bra artikel om ämnet, kan läsas här om du har en prenumeration:

https://www.varldenidag.se/nyheter/sa-paverkas-gudstjanster-och-kristna-event-av-coronakrisen/reptcm!2zb8wMggr8gKfLF6B9BqTw/

För Elice del har hon ytterligare tankar om den nu rådande situationen:

Den allmänna smittspridningen är igång och de har slutat registrera fall så vi vet inte hur snabbt det går nu. Folkhälsomyndigheten vet inte om de fall de testat bara är toppen av ett isberg eftersom de flesta får så lindriga symptom. Detta är en pandemi som sprider sig ohyggligt snabbt och vi måste alla hjälpas åt att skydda riskgrupperna i samhället. Det är nu vi ska agera – inte när det är försent. Det handlar om några veckor och under den tiden anser jag att det inte finns anledning att hålla samlingar.  

Vi har möjlighet att sända förenklade Gudstjänster via nätet, t ex Facebook och/eller Skype, något vi ska ta i beaktande.

Vi återkommer med information om detta.

Det finns önskemål om att hålla ett församlingsmöte om situationen.

Det kan vi göra via nätet också, vi återkommer om när det kan ske.

Framför allt ska vi be!

Vi har en unik möjlighet att, som sker ibland när församlingar ställer in allt arbete för att be för framtiden, söka Guds vilja för HKC:s framtid.

Nu ska vi ta den möjligheten på stort allvar.

Vi ska också be för Sverige och för att smittspridningen dör ut.

Ni hittar bra och, enligt vår bedömning, korrekt information via dessa länkar:

https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Mvh Robert