Rum för Gud

Rum för Gud

HKC

time 18:00

2019-11-23

Välkommen till en kväll med rum för Gud, där lovsång, tillbedjan och bön står i fokus.

Förvänta dig en helande närvaro till ande, själ och kropp.