Församlingsmöte

Församlingsmöte

HKC

time 18:30

Every First torsdag from

2019-02-07

Församlingen HKC möts till församlingsmöte, där vi ber, lovprisar Herren, umgås och samtalar om dåtid, nutid och framtid.