slideshow

Välkommen till Hedemora Kristet Center

En fristående lokal kristen församling i Hedemora

Hedemora Kristet Center

Varmt välkommen till Hedemora Kristet Center!

HKC:s vision:
* Hemmet och familjen är basen för allt vårt arbete
* En biblisk prioritetsordning. Familjen och församlingen i den turordningen
* Bygga upp ett nätverk av husförsamlingar utöver hela Hedemora kommun. Minst 200 husförsamlingar
* Att se Guds rike expandera – i och igenom oss

Familjen, äktenskapet och Gud som vår Far är också viktigt för oss i HKC.

Hedemora Kristet Center grundades 2006, genom en väckelse som resulterade i många nyfrälsta, vilka växte i sin tro i ett antal husförsamlingar. Tillsammans hade vi gemensamma möten, dop och konferenser, för att till slut enas i gemenskapen vi till vardags benämner HKC. Vi är en klassisk apostolisk frikyrka med rötterna i lokal väckelse, Pingströrelsen, Fribaptistsamfundet m fl. sammanhang.

Under årens lopp har människor kommit och gått, och de människor som idag utgör församlingen, har under de senaste åren fått se en stark väckelse framförallt bland den persisktalande befolkningen i Hedemora.

Församlingens offentliga verksamhet utgörs av Gudstjänster varannan vecka, jämna veckonummer, där vi delar bön, lovsång och tillbedjan med predikan, nattvard och dophögtider. Vidare har vi lärjungaträning, olika bönesamlingar samt Rum för Gud, där vi på ett speciellt sätt kommer inför Guds ansikte i tillbedjan, med en stark närvaro av Den Helige Ande.

Grunden för vår tro utgörs av Bibeltrogen undervisning där Gud Fadern, Gud Sonen Jesus Kristus och Gud den Helige Ande är i centrum för vår tro.

Inställt tillsvidare pga Corona pandemin. Persisk lärjungaträning

2022-10-05 16:00

  • Days
  • Hours
  • Minutes
  • Seconds