slideshow

Välkommen till Hedemora Kristet Center

En fristående lokal kristen församling i Hedemora

Hedemora Kristet Center

Familjen, äktenskapet och Gud som vår Far är viktigt för oss i HKC.

HKC:s vision:
* Hemmet och familjen är basen för allt vårt arbete
* En biblisk prioritetsordning. Familjen och församlingen i den turordningen
* Bygga upp ett nätverk av husförsamlingar utöver hela Hedemora kommun. Minst 200 husförsamlingar
* Att se Guds rike expandera – i och igenom oss

Gudstjänst 200223, predikan Robert Dahlberg, nattvard

2020-02-23 11:00

Gudstjänst 200223, predikan Robert Dahlberg, nattvard

  • Days
  • Hours
  • Minutes
  • Seconds